Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

permanent
5272 3324 390
Reposted fromvanite vanite viamahoniova mahoniova
permanent
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
permanent
permanent
2957 4bb7 390
permanent
permanent
permanent

July 06 2015

permanent
permanent
2512 ca39 390
Reposted frominspire inspire viamahoniova mahoniova

June 21 2015

permanent
8237 50a2 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamefir mefir
permanent
Reposted fromthebelljar thebelljar viasesja sesja
permanent
NAPRAWDĘ JESTEŚ TĄ JEDYNĄ.
— cztery słowa BARDZIEJ.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
permanent
Reposted frommeem meem

June 18 2015

permanent
Untitled
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir
permanent
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej. 
— Charles Bukowski
Reposted fromfelicka felicka viaNoemiJustine NoemiJustine
permanent
Każdy umie powiedzieć, że mu zależy. Mało kto potrafi to pokazać.
permanent
4270 e097 390
Reposted fromjaslodka jaslodka viazabka zabka
permanent
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaNoemiJustine NoemiJustine
permanent
7154 000a 390
Reposted fromxalchemic xalchemic
permanent
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl