Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

permanent
7545 83ea 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viameovv meovv
permanent
5558 32bb 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaPicki91 Picki91
permanent
Reposted fromrikoneru rikoneru viameovv meovv
7583 b9f9 390

verbalvomits:

Thanks, brain.

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viapoolun poolun
permanent
2384 eb4a 390
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viapoolun poolun
permanent
Reposted frommefir mefir viapoolun poolun
permanent
permanent
Reposted fromRynn Rynn viaucieknijmi ucieknijmi
permanent
3739 80f3 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaLusia Lusia
permanent
Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek
permanent
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viayveee yveee

July 08 2015

permanent
9593 0ee6 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaLusia Lusia
permanent
permanent
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovesweets lovesweets
permanent
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovesweets lovesweets
permanent
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatalama katalama
permanent
8231 6bd4 390
permanent


I love when man does that. 
Reposted fromcaraseen caraseen vialovesweets lovesweets
9620 f4a2 390
Reposted fromIbinfire Ibinfire vialovesweets lovesweets
2882 1aab 390

design-sketchbook:

A simple guide to picking a great color palette. No matter what the colors are, using colors that are certain distances from each other on the color wheel result in a great contrast of colors. The simple color schemes shown above are used in the most popular logos, posters, websites, paintings, and even movies and television.

Reposted fromyoite yoite viamahoniova mahoniova
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl